ทว.291_ประสบการณ์ภาคสนาม3_อาจารย์สมาน ไชยสถาน(1_2555)
(ทว.291)

 This course allows guest users to enter
 This course requires an enrolment key

ปฏิบัติพันธกิจในคริสตจักรชนบทและเมือง โดยเน้นเรื่องการสอนและนำกลุ่มเด็ก พร้อมทั้งศึกษาสำรวจองค์กรที่สังกัดในสภาคริสตจักรฯที่สนับสนุนพันธกิจคริสตจักร

This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key