You are not logged in. (Login)
Skip LoginSkip Main MenuSkip Course categoriesSkip แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้
pyu

ข่าวประชาสัมพันธ์ (News)

Picture of 0775 Phusit Kornsurin
ยินดีต้อนรับนักศึกษา คณาจารย์
by 0775 Phusit Kornsurin - Monday, 25 July 2016, 03:23 PM
 
ระบบการเรียนการสอนcบบอีเลิร์นนิงมหาวิทยาลัยพายัพ เป็นระบบบริหารจัดการเรียนรู้ โดยจะเป็นสื่อเสริมในชั้นเรียน(Supplemental Learning)  สื่อผสมในกระบวนการเรียนการสอน (Blended learning) ของแต่ละหลักสูตร และใช้เป็นระบบเสริมในการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยพายัพ
pic
เรียนผู้ใช้งานระบบทุกท่าน
by Chuenchit The Admin - Wednesday, 5 September 2012, 09:59 AM
 
ขอแจ้งให้ทราบว่าท่านสามารถเข้าใช้งานระบบ LMS ด้วยโปรแกรม Moodle ผ่านหน้าเว็บมหาวิทยาลัยพายัพได้โดยคลิ๊กลิงค์ที่ e-Learning  
pic
เรียน อาจารย์และนักศึกษาทุกท่าน
by Chuenchit The Admin - Thursday, 19 July 2012, 09:26 AM
 

       ท่านที่ต้องการเข้าใช้งานระบบ สามารถเข้าดูคู่มือการใช้งานเบื้องต้นได้ โดยการคลิ๊ก คู่มือการใช้งานของอาจารย์ หรือ คู่มือการใช้งานของนักศึกษา ตามลิงค์ด้านขวามือของเว็บไซด์นี้  ทั้งนี้หากท่านมีข้อสงสัย หรือมีปัญหาในการเข้าใช้งานระบบสามารถติดต่อได้ที่ คุณชื่นจิต สำนักงานฝ่ายวิชาการ เบอร์โทร 345

pic
เรียนผู้ใช้งานระบบทุกท่าน
by Chuenchit The Admin - Thursday, 19 July 2012, 09:26 AM
 
เพื่อความปลอดภัยในการเข้าใช้งานระบบ ขอความร่วมมือผู้ใช้งานทุกท่าน กรุณาเปลี่ยนรหัสผ่าน (password) ของท่าน หลังจากที่เข้าระบบครั้งแรกได้แล้ว ซึ่งท่านสามารถเข้าดูวิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านได้ที่คู่มือการใช้งานระบบ และ กรุณากรอก e-mail address ในข้อมูลส่วนตัวของท่าน เพื่อใช้ในกรณีที่ท่านลืมรหัสผ่าน
pic
เรียน อาจารย์ผู้ใช้งานระบบทุกท่าน
by Chuenchit The Admin - Friday, 9 December 2011, 11:11 AM
 
   กรณีที่อาจารย์ต้องการนำไฟล์ขึ้นระบบ เพื่อให้นักศึกษาดาวน์โหลดไฟล์ไปใช้ ขอทางอาจารย์ทดลองเปิดไฟล์ก่อนใช้งานจริง เพื่อให้นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดงานไปใช้ได้สมบูรณ์

Skip การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน วิจัย (KM)

การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน วิจัย (KM)

Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    
Skip Latest News

Latest News

 • 25 Jul, 15:23
  0775 Phusit Kornsurin
  ยินดีต้อนรับนักศึกษา คณาจารย์ more...
 • 5 Sep, 09:59
  Chuenchit The Admin
  เรียนผู้ใช้งานระบบทุกท่าน more...
 • 19 Jul, 09:26
  Chuenchit The Admin
  เรียน อาจารย์และนักศึกษาทุกท่าน more...
 • 19 Jul, 09:26
  Chuenchit The Admin
  เรียนผู้ใช้งานระบบทุกท่าน more...
 • 9 Dec, 11:11
  Chuenchit The Admin
  เรียน อาจารย์ผู้ใช้งานระบบทุกท่าน more...
Skip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
None