pic
เรียน อาจารย์และนักศึกษาทุกท่าน
by Chuenchit The Admin - Thursday, 19 July 2012, 09:26 AM
 

       ท่านที่ต้องการเข้าใช้งานระบบ สามารถเข้าดูคู่มือการใช้งานเบื้องต้นได้ โดยการคลิ๊ก คู่มือการใช้งานของอาจารย์ หรือ คู่มือการใช้งานของนักศึกษา ตามลิงค์ด้านขวามือของเว็บไซด์นี้  ทั้งนี้หากท่านมีข้อสงสัย หรือมีปัญหาในการเข้าใช้งานระบบสามารถติดต่อได้ที่ คุณชื่นจิต สำนักงานฝ่ายวิชาการ เบอร์โทร 345