Picture of 5601140194 Miss  Jirattikarn  Pannak
MG109
by 5601140194 Miss Jirattikarn Pannak - Monday, 18 November 2013, 03:54 PM
 
ทำไมเข้ารหัสแล้ว จะทำการบ้านในเว็ปหนูหาไม่เจอ งานแรกหนูก็ไม่ได้ทำเลย T^T
pic
Re: MG109
by Chuenchit The Admin - Monday, 18 November 2013, 04:37 PM
 
หนูต้องเข้าวิชาให้ได้ก่อนนะคะเบื้องต้นต้องสอบถามอาจารย์ว่ารหัสเข้ารายวิชาคืออะไร หลังจากนั้นถึงจะเข้าวิชาและเห็นเนื้อหาและงานที่ส่ง